Widły Vetter z kamerą - Cam Fork

Technologia Cam Fork zapewnia:

  • Optymalna widoczność dzięki zintegrowanej kamerze - nawet podczas transportu dużych ładunków lub wysokiego składowania
  • Skuteczny załadunek i rozładunek - pionowe i poziome linie naprowadzające wyświetlają się na monitorze
  • Idealnie skoordynowana kamera i monitor
  • Bezpieczne okablowanie ukryte w widłach
  • Brak wystających krawędzi, widły mają standardowe wymiary
  • Kamera jest zgodna ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa, odporna na wstrząsy oraz warunki atmosferyczne

Zobacz ofertę w formacie pdf >>

TECHNOLOGIA VETTER

widly wzmocnione

pięta wideł - standard >> i Optima Vetter


wzmocnienie wideł optima vetter

wzmocnienie OPTIMA - VETTER

Polecamy